Menu

Informácie o lige

 

stručná HISTÓRIA BLMF

 

Bratislavská liga v malom futbale vznikla v roku 1984, avšak registrované na MV SR bolo až 24. septembra 1997 (v stredu), s názvom „Ružinovská liga v malom futbale“ – RLMF, ako dobrovoľné združenie občanov a bolo oficiálne zaregistrované na Ministerstve vnútra SR.


  V roku 2004 bol názov zmenený na súčasný: „Bratislavská liga v malom futbale“ – BLMF (ďalej len „BLMF“). Podnetom na vznik RLMF (resp. BLMF), bol v roku 1997, odchod mužstiev Štrkovec, OFM a PP Václav Glóbus zo súčasnej EFL (tzv Ekumenická futbalová liga). Pavol Fedorčák  je zakladateľom EFL, a je aj spoluzakladateľom BLMF (RLMF).

 

Financovanie ligy je zabezpečené výlučne z členských príspevkov účastníkov ligy, tzv. štartovného.

 

Na historickej  zakladateľskej  schôdzi BLMF (RLMF), boli účastníci:

ü  Pavol Fedorčák,

ü  Peter Tichý,

ü  Róbert Tichý,

ü  Norbet Lacko,

ü  Kazimír Hlavačka,

ü  Filip Bacho,

ü  Stanislav Šášky,

ü  Jozef Václav.

Za štatutárov na tejto schôdzi boli zvolení:

Pavol Fedorčák, Ing. Peter Tichý a Jozef Václav.

Za členov dozornej rady boli zvolení:

Ing. Róbert Tichý, Filip Bacho a Norbert Lacko.

Štatutári a aj členovia dozornej rady BLMF, svoju činnosť v BLMF vykonávajú bez nárokov na odmenu. 

Historický prvý zápas ligy sa odohral 27.9.1997 na ihrisku ZŠ Drieňová 16, Bratislava 2, s výkopom o 10:00 hod medzi mužstvami OFM a LAZIO, rozhodovali hráči z mužstva Štrkovec.

Účastníci historického 1. kola BLMF (RLMF):

 • OFM - kapitán Noro Lacko (v súčasnosti OFM a Dedkovia),
 • KPP Ekoma - kapitán Zongora (v súčasnosti IRF),
 • OFM  Štrkovec - kapitán Tichý Peter (v súčasnosti Štrkovec),
 • JUMA WORT - kapitán Hlavačka Kazimír (súčasná Atlantída),
 • SPÁČI - manažér Pavol Fedorčák (v súčasnosti Glóbus),
 • 2. FC Hystéria - kapitán Bolio Juraj (v súčasnosti Miletička),
 • Flamengo - kapitán Tornyai Zsolt,
 • LAZIO - kapitán neznámy

  Počas jesennej časti vstúpili do ligy mužstvá:

  • Stanley – kapitán Stanislav Šášky
  • TORNÁDO – kapitán Ján Masarovič (v súčasnosti Celentano)

  Majstri BLMF, v jednotlivých ročníkoch:

  1. ročník            jeseň 1997                   – KPP Ekoma       
  2. ročník            jar 1998              – Štrkovec            
  3. ročník            1998/1999          – Štrkovec            
  4. ročník            1999/2000          – Glóbus                
  5. ročník            2000/2001          – Glóbus              
  6. ročník            2001/2002          – Glóbus              
  7. ročník            2002/2003          – Fénix                
  8. ročník            2003/2004          - AC Glóbus        
  9. ročník            2004/2005          - AC Glóbus        

  V deň založenia ligy (0. ročník 1997) tvorilo ligu 8 mužstiev, pričom sezónu dohralo 9 mužstiev (počas 0. ročníka sa dve mužstvá prihlásili
  a jedno mužstvo ukončilo svoju činnosť) a 1. ročník (jar 1998) dohralo
  9 mužstiev.

  Počet mužstiev podľa ďalších ročníkov:

  1998/1999 –     12 mužstiev (1 liga),

  1999/2000 –     14 mužstiev (1 liga) , 

  2000/2001 –     16 mužstiev (1 liga),

  2001/2002 –     16 mužstiev (1 liga),

  2002/2003 –     20 mužstiev (1 liga – kombinovaný herný systém),

  2003/2004 –     28 mužstiev (2 ligy),

  2004/2005 -     44 mužstiev (3 ligy, 1.liga=14, 2.liga =13, 3.liga=17),

  2005/2006 -     48 mužstiev (4 ligy, 1., 2. a 1. asf.=3x14, 2. asf.=8),

  Spolu 50 mužstiev, resp. 48 mužstiev, nakoľko 2 mužstvá využili možnosť hrať súbežne dve ligy, t.j. na asfalte a aj na umelej tráve a v súčasnosti to predstavuje cca 700 – 900 mladých ľudí z celej Bratislavy.

  Od ročníka 2006/2007 sa hlásia do BLMF ďalšie mužstvá
  (či už do asfaltovej ligy, alebo na umelú trávu).

  Prvé tri ročníky sme odohrali na ihrisku v areáli Základnej školy
  na Drieňovej ulici (nevhodný povrch). Jeden ročník na tartanovom ihrisku na ŠK Rapid. Potom sme tri roky pôsobili na hádzanárskom ihrisku v areáli Slovnaftu na Súkeníckej ulici v Bratislave. Od ročníka 2004/2005, sme boli nútení presunúť naše aktivity na ihrisko cirkevnej školy
  (ZŠ a Gymnázia Svätej rodiny) na Gercenovej ulici v Bratislave – Petržalke (1. a 2. liga BLMF)

  a do areálu ZŠ Beňadická v Bratislave – Petržalke
  (3. liga).

  Od ročníka 2005/2006 došlo k rekonštrukcii BLMF, nakoľko väčšia časť mužstiev sa prihlásila do ligy, ktorá sa hrá na ihrisku s povrchom umelá tráva III. generácie. Ihrisko s povrchom umelej trávy III. generácie sa nachádza v areáli futbalového klubu FC Ružinov na Sklenárovej ulici (predtým KABLO neďaleko Bajkalskej ulice).  Na ihrisku pri cirkevnej škole na Gercenovej ulici v Bratislave (ŽS a Gymnázium Svätej rodiny) sa hrá tzv. asfaltová liga.

  Liga zmenila svoju štruktúru nasledovne:

  1. liga BLMF (umelá tráva) = 14 mužstiev, do ktorej sa prihlásili všetky mužstvá z 1. BLMF z ročníku 2004/2005. Z 2. BLMF ročník 2004/2005 potom postúpili dve mužstvá do 1. ligy BLMF (umelá tráva), do ročníku 2005/2006. Herný systém dvojkolový, každý s každým, t.j. 26 kôl.

  2. liga BLMF (umelá tráva) = 14 mužstiev, do ktorej sa prihlásili mužstvá z 2. a 3. BLMF z ročníku 2004/2005. Z 1. BLMF ročník 2004/2005 potom zostúpili dve mužstvá do 2. ligy BLMF (umelá tráva), do ročníku 2005/2006 a prihlásili sa aj nové mužstvá, ktoré predtým v BLMF nepôsobili. Herný systém dvojkolový, každý s každým, t.j. 26 kôl.

  1. asfaltová liga = 14 mužstiev, do ktorej sa prihlásili mužstvá
  z 1., 2. a 3. BLMF z ročníku 2004/2005. Herný systém dvojkolový, každý s každým, t.j. 26 kôl.

  2. asfaltová liga = 8 mužstiev, do ktorej sa prihlásili 2 mužstvá
  z 3. BLMF a nové mužstvá, ktoré predtým v BLMF nepôsobili. Herný systém štvorkolový, každý s každým, t.j. 28 kôl.

   

  Základným mottom ligy (od jej vzniku) je:

  „Športom proti drogám“,

  využitím voľného času na šport.

  Najlepšie časy:

  A súčasnosť Centrum akademického športu:

  Späť